Oldtimer meetings - Header image

API

Deze website is gestart uit liefde voor oldtimers en het sociale aspect er rond.

Daarom zie ik het ook als mijn missie om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van alle oldtimer evenementen in België en omstreken. Zodat organisatoren, oldtimer clubs, café's... deze kunnen blijven organiseren.

Als grote voorstander van Open data, stel ik voor deze reden dan ook graag alle data ter beschikking via API.

API Reference

Get all meetings

This endpoint retrieves all upcoming meetings.

HTTP Request

GET /api/v1/meetings

Response example

The above command returns JSON structured like this:


{
  last_modified: "2024-02-27",
  data: [
    {
      id: 1,
      title: "Meeting #1",
      start_date: "2024-02-27",
      end_date: "2024-02-27",
      description: "Ook al kent de echte liefhebber...",
      address_info: {
        address_line: "Straat + huisnummer",
        postal_code: 0000,
        city: "Gemeente",
        country: "BE",
      },
      contact_info: {
        name: "Oldtimer meetings",
        email: null,
        telephone: null,
      },
      url_website: null,
      url_facebook: null,
      updated_at: "2024-02-27" 
    },
    ...
  ]
}